Past Teaching

  • Philosophy of Time (Postgraduate level (PG))
  • Philosophy of Illusion (PG))
  • Philosophy of Time (Undergraduate level (UG))
  • Philosophy of Science (UG)
  • Philosophy of Language (UG)
  • Philosophy of Mind and Consciousness (UG)
  • Metaphysics (UG)
  • Epistemology (UG)
  • Rationality (UG)
  • Introduction to Political Philosophy (UG)